Regulamin

REGULAMIN


1. Lekcja trwa 55 minut, a opłata jest pobierana z góry.
2. W cenie szkolenia nie są zawarte koszty karnetów na wyciągi.
3. Spóźnienie na zajęcia nie skutkuje przedłużeniem lekcji.
4. Szkoła nie odpowiada za stan sprzętu ucznia.
5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje i nieszczęśliwe wypadki powstałe podczas trwania lekcji.
6. Wszelkie problemy zdrowotne lub niedyspozycje należy zgłosić instruktorowi przed rozpoczęciem lekcji.
7. Dzieci i młodzież do 15 roku życia maja obowiązek jazdy w kasku.
8. Rodzice mają obowiązek punktualnego odebrania swoich dzieci po zakończeniu lekcji.
9. Podczas trwania zajęć zalecany jest uśmiech na twarzy.

PDF icon

Pobierz